654 km dalej niż koniec świata. Boliwia!!!

1Była blisko 24. Zegar tyka i w momencie, gdy pisałem ten post wytykał już tyd zień od momentu w którym moja stopa pr zekroc zyła próg pociągu śmierci i stanęła na peronie Santa Cru z de la Sierra. Wydawało mi się, że 7 dni będ zie wystarc zająco na to żeby ogarnąć ws zystko co chciałem. Tym c zasem jedyne co udało mi się kupić z ważnych r zec zy to aparat i buty, które w promocyjnej cenie dostałem za niecałe 20 euro.

Gdy tylko pr zyjechałem do miasta Thaiana oświadc zyła mi, że komputer a tym bard ziej internet nie c zęsto gos zc zą w boliwijskich domach. Więc be z telefonu i wspomnianego PC c zuję się jak pr zeciętny Boliwijc zyk. Odcięty od świata jedyny kontakt z europejską r zec zywistością mam w kafejkach internetowych. Dostęp co prawda jest bard zo tani i wacha się od 2 – 3 B$ jednak problemem nie są pieniąd ze, c zy słabe s zybkości łąc za, a klawiatura, której gu ziki „tr zeba” dociskać młotkiem żeby zad ziałały.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dworzec.

Moja desperacja sięgnęła więć tego stopnia, że zac ząłem pisać notatki ręc znie, w środku nocy, popijając pr zy tym boliwijską herbatkę z liści koki, która po za tym, że zwalc za chorobę wysokościową to ro zgr zewa organi zm, zabija apetyt i podobno zwalc za sen.

Pierws zy ra z o koce usłys załem, a w zasad zie pr zec zytałem, gdy s zukałem informacji o Boliwii. Pierws zy ra z osobiście się z nimi zetknąłem w Puerto Quijarro. W tym kraju pre zydent Evo Morales, którego ws zyscy kochają, powied ział stanowc ze tak dla koki i stanowc ze nie dla kokainy, co o znac za, że biały pros zek tak jak w po zostałem c zęści świata jest nielegalny, ale liście stanowiące, jak by nie patr zeć, jeden z jej składników są ogólnodostępne i można je nabyć w każdym „markecie”. Jak dotej pory zetknąłem się z ceną 50 B$ za librę, c zyli nie całe pół kilo.

Market to nic innego jak nas z polski, prawilny rynek, z tą różnicą, że tu jest on kilkakrotnie więks zy i wielokrotnie pr zypomina labirynt, w którym już nie ra z się zgubiłem. Ws zystko jest pod zielone na c zęści be z widoc znej granicy, jednak gdy zapytas z panią, która spr zedaje klapki, gd zie kupić okulary pr zeciwsłonec zne, ta prawdopodobnie będ zie wied ziała. Na targu można kupić dosłownie ws zystko – od jed zenia pr ze z biżuterię i ubrania do elektroniki. Na próżno s zukać tu sklepu tak jak to mamy w zwyc zaju w Europie.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

Ceny są różne dlatego warto pr zed kupnem c zegokolwiek pr zejść ws zystkie stoiska żeby dowied zieć się gd zie jest najtaniej i w jakim pr zed ziale waha się cena, bo jako gringo zaws ze jesteśmy podatni na ceny c zasem nawet parę ra zy wyżs ze (niedawno chciałem kupić okulary pr zeciwsłonec zne i pierws zy zapytany powied ział 90 B$, podc zas gdy cała res zta r ządała od 25-40 B$). Gdy jednak cena jest zbyt niska, to też możemy nabrać podejr zeń.

To co się opłaca kupić w Boliwii to ws zystko po za elektroniką. Moje ponad 3 miesięc zne doświadc zenie w Ameryce Południowej po zwoliło sformułować te zę, że biedne kraje zaws ze takie po zostaną, bo same nic nie produkują. W Boliwii za 400$ id zie kupić komputer z ekranem 11’, dwurd zeniowym procesorem (nie i3, i5 c zy i7) i dyskiem 320 GB. Obecnie w Europie taki nie jest warty nawet połowy tej ceny , a ich technologia d zisiaj jest o kilka lat zacofana… c zęśto mam wrażenie, że pomimo kos ztu transportu z USA płaci się tu dodatkowy „podatek” za luksus jakim jest posiadanie PC c zy laptopa. Niefortunnie ja do Boliwii pr zyjechałem be z żadnej elektroniki i z zepsutym telefonem z nad zieją, że tu będ zie tanio. To brutalne zder zenie boli, a co gors za stras znie będ zie mi utrudniać życie pr ze z kolejne dni mojej podróży. Id zie jes zc ze oc zywiście kupić spr zęt używany, jednak tu po ra z kolejny smutne realia dają się we znaki. Tak jak w Polsce na allegro da się kupić używany spr zęt spr zed roku c zy kilku miesięcy, tak tam za cenę 200$ do zyskania był ACER z win XP, jednord zeniowym procesorem i 10’ ekranem, wyglądający na 6-8 lat…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W wielu domach prowadzi się takie restauracje.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Wielu ludzi pełni takie zawody jak na zdjęciu, imają się rzemiosłem, czyli tym co u nas jest w zasadzie na wymarciu.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

A tak moi drodzy wygląda poczta! Zaufacie?

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Podc zas każdych zakupów tr zeba uważać na podróbki. O ile ray-banny za 2 euro, c zy kos zulka Armaniego za 4 to pr zyjemność kupowania, to źle wyselekcjonowany telefon  może nas trochę kos ztować. Unikalną r zec zą, która zaws ze się opłaca to jed zenie i soki. Za 2 B$ kupimy coś na ks ztałt pieroga z mięsem w środku, lub 400 ml kubek z napojem (do wyboru smak or zechowy [mani], kokos, trusawka, lemoniada etc.) Za 10-20B$ zjemy ju z 2 danie, które c zęśto składa się z frytek, ryżu i kurc zaka bądź boia. C zęśto po wstaniu od stołu ledwo idę pr zed siebie.

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

Odwołując się jes zc ze ra z do nas zej wiślańskiej Arkadii mus zę dodać, że w pr zeciwieństwie do nas rynek jest otwarty cod ziennie od wc zesnego ranka do późnego wiec zoru, a w mieście są ich d ziesiątki i jak dla mnie stanowią najwięks zą atrakcję Santa Cru z! C zęsto pracownikami są też d zieci, które pomagają rod zicą w prowad zeniu stoiska. Zdar zają się też pr zypadki, pucybutów c zy pr zebrane w ludowe stroje i tańc zące na placu głównym 24 wr ześnia (d zień miasta Santa Cru z).

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Obok targów w mieście mamy do zobac zenia „centrum historyc zne”, parki, cmentar z i chyba najpiękniejs zą r zec z jaką jest ‘avion pirata’. Legenda głosi, że pr zemytnicy narkotyków w wyniku nalotu policji po zostawili samolot, aby dalej uciekać piechotą, a niebiescy zdecydowali się zostawić go pr zy pierws zym anilu, ku pr zestrod ze kolejnym cwaniakom ;). Żeby dodać klimatu na pr zeciwko, już w centrum miasta znajduje się, o zgro zo, c zarny rynek zwany Los Po zos, gd zie dojed ziemy nawet autobusem i ws zystkie r zec zy znajd ziemy taniej, pr zy c zym należy pamiętać, że są krad zione.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Santa Cru z zbudowane jest w dość interesujący sposób. Mamy tu 10 anilów, c zyli dróg wiodących dookoła centrum, gd zie pierws ze jest jego granicą. Po każdym krążą taxi i micro busy, które kos ztują 2B$.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

2 anil

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Komunikacja autobusowa jest chaotyczna. Taki autobus z numerem 83 nie zawsze jedzie w tym samym kierunku. W tym wypadku numer jest zielony a może być np żółty bądź czerwony… i weź tu się odnaleź.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tak wygląda wspomniany ‚micro’.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Podczas jednej z podróży zaprzyjaźniłem się z kierowcą. Był już w Europie, a obecnie jako kierowca zarabia ok 1200 dolarow miesięcznie, dniówka wacha się od 40-60 euro za 14-16 godzin pracy! MOI DRODZY, ZWROCONO MI UWAGE, ZE ZLE PODALEM KWOTY WYNAGRODZENIA I FAKT COS SIE TU ZDECYDOWANIE NIEZGADZA. PO POL ROKU DALEJ MOJEJ PODROZY NIE PAMIETAM SKAD WZIAL SIE BLAD, ALE ON AKURAT TAK WAZNY NIE JEST. SENS ARTYKULU POZOSTAJE NIEZMIENIONY.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Na anilach jest bardzo dużo rond. Blisko tego zostałem zaczepiony przez fałszywego policjanta.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

To że nie wid ziałem tu je zc ze żadnego wypadku to niebywale cud. Za zwyc zaj zdaje mi się, że nie obowią zują tu żadne reguły ja zdy, a światła sątylko dla o zdoby, pr ze z co w ‘micro’ jest jes zc ze zabawniej niż podc zas ja zdy w Rio de Janeiro. Pr zechod zień jest tu traktowany jak auto i żeby pr zejść na drugą stronę ulicy c zasem tr zeba, będąc na jej środku, ustąpić jadącym samochodom.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Centrum na kolana nie powala, jest po ra z kolejny jak labirynt, gd zie wiele ulic wygląda identyc znie. Najpiękniejs zy jest plac 24 wr ześnia, gd zie znajd ziemy piękną katedrę, irish pub c zy informację turystyc zną. R zec zą, która zdecydowanie pr zypadła mi do gustu jest cmentar z. W pr zeciwieństwie do nas zych, te tu zamiast pojedync zych nagrobków składa się z mau zoleów, gd zie spoc zywa cała rod zina na ra z – ze strony mę za i zony.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES


SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Generalnie r zec z ujmująć podoba mi się to miasto. Choć nie obfituje w cudowne atrakcje turystyc zne, to na pewno id zie tu dostr zec boliwijską naturę. Ja mam to s zc zęście że d zięki koleżance znala złęm schronienie w domu, gd zie mies zka kilka osób, ale d zień w d zieńschod zi siętu masa innych osób, z których ws zystkie mają wspólne kor zenie. D zisiaj Angelina powied ziała mi, że ma łąc znie 9cioro rod zeństwa, a później dodała, że jakiś znany boliwijski piłkar z jest mężem kogoś tam z jej rod ziny, pr ze z co mam wrażenie, że ten cały kraj, w którym żyje tylko 10 mln lud zi jest jedną wielką biedną familią, której r zec zywistość rac zej prędko się nie poprawi.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Reklamy

4 uwagi do wpisu “654 km dalej niż koniec świata. Boliwia!!!

  1. Bardzo ladny artykul o ‚mi bella Santa Cruz’, ale jedno nie daje mi spokoju – jakim cudem kierowca micro zarabia 1200 $ miesiecznie? Podczas gdy kasjerka w banku co najwyzej 200 $? Ponad 1000$ to w Boliwii pensja menadzerska:)

    • Czytam to co napisalem i sam nie wierze. Od momentu w ktorym bylem w Santa Cruz minelo juz ponad pol roku wiec nie mam szansy tego sprostowac. Sa dwa wyjasnienia: tam gdzie Dolary i Euro powinienem wpisac Boliwiany (i ta jako ze wydaje sie byc bardziej poprawna) i druga, ze nie powiedzial mi prawdy (bo mowil tez ze autobusem jezdzi prywatnie, na wlasna reke co pozniej okazalo sie klamstwem). Alternatywnie moglem pomylic z tym ile zarabial w Europie jak byl w Hiszpanii, czy gdzies tam. Ciesze sie, ze trafil sie tak uwazny czytelnik ;).

      • Wiesz co… w kraju, gdzie ledwo dzialajacy komputer z Windowsem XP, jednordzeniowy, z 10″ wyswietlaczem, z max 2006 roku kosztuje 200$ byloby zabojstwem za tyle probowac przezyc miesiac…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s